Avd. Slottet

Slottet är en avdelning för 5 åringar

På Slottet fokuserar vi främst på det sociala samspelet och gemenskapen i gruppen, men även på identitetsutveckling och ansvarskänsla.

"Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnens välbefinnande och trygghet. Alla barn ska få uppleva den tillfredställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen" Lpfö18, 2018:10.

Leken och lärandet i spontana och planerade aktiviteter präglar vår verksamhet.

"Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande" Lpfö18, 2018:8.