Tofflan

Tofflan är en avdelning för barn mellan 1 och 4 år.

På Tofflan fokuserar vi mycket på tryggheten och det sociala samspelet tillsammans med barnen.

Utöver planerade aktiviteter såsom språk, matematik, motorik, skapande, naturvetenskap och teknik, är den frialeken i centrum hos oss. Vi ser leken som en viktig del i barns utveckling och lärande.