Smedjan

Smedjan är en avdelning för barn mellan 1 och 4 år.

På Smedjan ser vi barnens utveckling och lärande i ett helhetsperspektiv, i vardagssituationer, planerade aktiviteter och i den fria leken. Hos oss är trygghet och gemenskap väldigt viktigt.

Barn lär hela tiden och med alla sinnen, därför fokuserar vi på ett upplevelsebaserat lärande tillsammans med barnen.