Kvarnen

Kvarnen är en avdelning för barn mellan 1 och 4 år.

På Kvarnen vill vi att alla barn och föräldrar ska känna sig trygga.

Vi arbetar på ett roligt och engagerat sätt med språk, motorik, matematik, naturvetenskap och skapande under hela dagens verksamhet samt genom temaarbete som löper under hela året.
För att stimulera varje barns utveckling och lärande på bästa sätt delas barnen upp i mindre grupper.

Vi vill att varje barn ska bli sedd och få bekräftelse varje dag.