Varning för höga vattenflöden

Just nu råder extremt höga vattenflöden i Kronobergs län. Här kan du läsa mer om det; https://www.alvesta.se/nyhetsarkiv/information-om-hoga-vattennivaer-och-floden/ Kopiera länken!

Långagårds förskola

Långagårds förskola har avdelningar för barn 1-5 år

Långagårds förskolaLångagårds förskola är en förskola med fem avdelninga. 

Närhet till skogen och även till samhället gör att läget är idealiskt. Och mitt i samhället har vi Hembygdspark och Bibliotek.

Grannen mittemot är ATA Timber. Från vår gård ser vi hur truckar och andra maskiner "jobbar".

Vår utemiljö har stora grönytor, kulle, lekredskap, sandlådor och vår hemsnickrade Långagårdsbuss. Allt detta stimulerar barns fantasi.