Förskolechef Moheda

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. Barnens lust att leka och lära är grunden för allt kunskapande. Alla kan inte vara bäst på allt, men alla är bra på något! Med förskolans läroplan som grund utvecklar vi verksamheten så att barnen får en positiv start på sitt livslånga lärande.

Detta vill jag uppnå genom att vara en engagerad och närvarande ledare, som tillsamans med personalen skapar en en verksamhet där alla barns nyfikenhet och kreativitet tas tillvara. Genom att inspirera och engagera vill jag skapa en kultur där man vågar både lyckas och misslyckas. När man driver utveckling är det viktigt att samtidigt jobba med att skapa trygghet och struktur. Tillsammans gör vi  varandra bra!

Välkommen till våra förskolor!