Regnbågens förskola

Regnbågensförskola

Regnbågens förskola

På Regnbågen arbetar vi enligt Skollagen, Läroplan för förskolan och Barnkonventionen. På Regnbågen finns det tre avdelningar: Lille Skutt är avdelningen för de yngsta barnen. Bamse är avdelningen för äldre barn. Skalman är avdelningen för de äldsta barnen. Vi delar upp oss efter frukosten och går ihop igen efter mellanmål. Vi har även återkommande aktiviteter ihop, vilket gör att barnen känner all personal.

På Regnbågen vill vi att barnen ska känna sig trygga, trivas, ha roligt och utvecklas till sina bästa jag!

Leken har stort utrymme på vår förskola, vi ser att leken och lärandet går hand i hand. Förskolans olika miljöer ger barnen rika möjligheter till ett lustfyllt lärande. I samma byggnad som förskolan finns en sporthall, den använder vi återkommande i våra verksamheter.

Vi tycker att leken är viktig och har satt den i centrum för vår verksamhet. 

På Regnbågen har vi ett eget tillagningskök, vårt kök är KRAV-certifierat, vilket innebär att vi använder oss av KRAV-märkta och ekologiska varor.