Flotten & Fyren

På avdelningarna flotten & fyren har vi barn mellan 1-3 år.

I vardagen jobbar vi mycket med att vara på golvet och vara närvarande vuxna i barnens lek. Då kan vi hjälpa och stötta barnen och se när de behöver hjälp av oss. Till exempel vid olika konflikter och att barnen får träna på att försöka lösa det på ett bra vis på barnens nivå.


Vi är ute mycket med barnen. Närheten till skog och äng är underbart och där tränar barnen sin grovmotorik väldigt bra.
Gympasalen går vi till en gång i veckan med de äldsta barnen och då har även de yngsta lite motorik på avdelningen.

Hoppsan

Kroppsånger och ramsor används flitigt i våra samlingar. Benämner barnens kroppsdelar under förskolans rutiner och på så sätt bekräfta barnen.