Välkommen till Sjölyckans förskola

I Hjortsbergaskolan finns fyra förskoleavdelningar, flotten och fyren för de yngsta (1-3 år ) och jollen och skeppet för de äldsta förskolebarnen (3-5 år).

Allmän förskola

Tisdag, onsdag och torsdag

8.30 – 13.30

Telefonnnummer till våra avdelningar;

Förskolans avdelningar Flotten & Fyren 076-854 98 77

Förskolans avdelningar Jollen & Skeppet 076-854 98 74