Förskoleområde Hjortsberga

Hjortsberga

Det finns en kommunal förskola i Hjortsberga, Sjölyckans förskola.

 

                          Information: Sjölyckans förskola byter namn och blir Hjortsberga förskola.                       Namnbytet beslutades av utbildningsnämnden den 28 november 2022.

 

Våra mål från Läroplanen:

Normer och Värden: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Utveckling och Lärande: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära samt att barnen utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.

Barns inflytande: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Förskola och hem: Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år.

I vardagen jobbar vi mycket med att vara på golvet och vara närvarande vuxna i barnens lek. Då kan vi hjälpa och stötta barnen och se när de behöver hjälp av oss. Till exempel vid olika konflikter och att barnen får träna på att försöka lösa det på ett bra vis på barnens nivå.

Vi är ute mycket med barnen. Närheten till skog och äng är underbart och där tränar barnen sin grovmotorik väldigt bra.
Gympasalen går vi till en gång i veckan med de äldsta barnen och då har även de yngsta lite motorik på avdelningen.