Förskoleområde Hjortsberga

Hjortsberga

Välkommen till förskolan i Hjortsberga. Förskolan består av 4 avdelningar som är uppdelade i yngre och äldre barn, vi har en stor utegård och närhet till skog och mark. Förskolan finns i samma byggnad som skolan och i en paviljong i nära anslutning. Förskolan har nära samarbete med skolan där det blir spontana möten tillsammans.