Kullebo förskola

Kullebo

Kullebo förskola

På Kullebo finns det två yngrebarnsavdelningar, Solrosen och Fjärilen. Här vill vi skapa trygghet, trivsel och glädje. Den pedagogiska miljön utformas och förändras för att väcka nyfikenhet, utforskande och lust till lärande.

Kullebo har ett eget tillagningskök. Som är KRAV-certifierat, vilket innebär att vi använder oss av stora delar KRAV-märkta och ekologiska varor.