Grimsgårdens förskola

Grimsgården

Grimsgårdens förskola

På Grimsgården finns det tre avdelningar, Hagen, Gläntan och Ängen. Här är barnen mellan 3-5 år gamla.

Grimsgården jobbar för att barnen ska känna sig trygga, trivas och må gott. Leken och språket är viktiga byggstenar i verksamheten. Vi använder oss av tecken som stöd i olika situationer. 

Materialet som finns tillgängligt för barnen ska uppmuntra till medvetet lärande och utveckling. Pedagogerna har ett medvetet tänk på vilket material som finns framme för barnen. 

Grimsgården har ett eget tillagningskök som är KRAV-certifierat. Detta innebär att vi använder oss av stora delar KRAV-märkta och ekologiska varor.