Grönkullens förskola

I förskolans utbildning läggs grunden till ett livslångt lärande. Förskolan är den första skolformen barn möter och förskolans utbildning följer skollagen, förskolans läroplan, barnkonventionen, aktuella styrdokument och riktlinjer. Utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. På Grönkullens förskola ges barnen möjlighet att leka, utforska och lära tillsammans.

Grönkullens Förskola

Grönkullens förskola är en mångkulturell förskola. Att barn med olika bakgrund möts är en stor tillgång. Barn lär sig respektera olikheter och likheter på ett naturligt sätt, på så sätt ges de möjlighet att utveckla förståelse för allas lika värde.
Förskolan är belägen i västra Alvesta. Förskolan har 3 avdelningar

Grönkullens förskola, där pedagoger och barn lär tillsammans och bemöter varandra med ett nyfiket lyssnande och med respekt för varandras tankar och åsikter.

Tillsammans ger vi barnen redskap att påverka framtiden och den värld de ska leva i.
Förskolans lärmiljö ger barnen rika möjligheter till ett lustfyllt lärande präglad av glädjen att lyssna, berätta och utforska världen tillsammans med andra.
Förskolan har en kock som finns nära barnen i utbildningen.
På Grönkullen vill vi skapa en helhet kring måltiden i förskolan.
Det ska vara en mötesplats där barn, pedagoger och kock kan skapa ett tillsammanstänk kring matlagning och måltid.
Alla ska kunna vara delaktiga i processen och ges möjligheter till ett lärande