Ängagårdens förskola

I förskolans utbildning läggs grunden till ett livslångt lärande. Förskolan är den första skolformen barn möter och förskolans utbildning följer skollagen, förskolans läroplan, barnkonventionen, aktuella styrdokument och riktlinjer. Utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. På Ängagårdens förskola ges barnen möjlighet att leka, utforska och lära tillsammans

 Om förskolan

Ängagårdens förskola är en mångkulturell förskola. Att barn med olika bakgrund möts är en av förskolans största tillgång. Barn lär sig respektera olikheter och likheter på ett naturligt sätt, på så sätt ges möjlighet att utveckla förståelse för allas lika värde.

Tillsammans ger vi barnen redskap att påverka framtiden och den värld de ska leva i. Förskolans lärmiljö ger barnen rika möjligheter till ett lustfyllt lärande präglad av glädjen att lyssna, berätta och utforska världen tillsammans med andra.

Förskolan är belägen i västra Alvesta. Förskolan har 5 avdelningar, 2 avdelningar 1-3år, 1 avdelning 1-5 år, 2 avdelningar 3-5 år.

Ängagårdens förskola är med i ett utvecklingsprojekt med Skolverket, Samverkan för bästa skola. Projektet ger oss möjligheter att utveckla vår verksamhet, där pedagoger och barn lär tillsammans och bemöter varandra med ett nyfiket lyssnande och med respekt för varandras tankar och åsikter.

Ängagårdens baksida