Västra förskoleområdet

I förskolans utbildning läggs grunden till ett livslångt lärande. Förskolan är den första skolformen barn möter och förskolans utbildning följer skollagen, förskolans läroplan, barnkonventionen, aktuella styrdokument och riktlinjer. Utbildningen ska vara meningsfull, trygg och lärorik för alla barn.

Västra Alvesta

I västra förskoleområdet ingår tre förskolor som ligger i de västra och centrala delarna av Alvesta. Det är Ängagårdens förskola, Skogsbackens förskola och Lekbackens förskola.

För nutidens och framtidens barn erbjuder vi på Väster en inspirerande förskola, där pedagoger och barn lär tillsammans och bemöter varandra med ett nyfiket lyssnande och med respekt för varandras tankar och åsikter. Vi ser att ”jag som verktyg” är en stark framgångsfaktor för barnens lärande och utveckling och tillsammans ger vi barnen redskap att påverka framtiden och den värld de ska leva i.
Vi ser olikheter som en tillgång, där vårt förhållningssätt ser till allas lika värde oavsett bakgrund, levnadssätt, religion och kultur. Barnen kommer till förskolan med varierande erfarenheter av språk, flerspråkighet och skriftspråkliga sammanhang. Hos oss strävar vi efter att varje barn och vuxen ska bli sitt bästa jag.