Humlan

Humlan är femårsavdelning. Det är tre pedagoger som jobbar här.

Utifrån barnens intresse jobbar vi med konstruktion. Projektet finns med oss i allt vi gör t.ex. i skogen, i ateljen, i sång och dans mm. Vi iscensätter gärna konstruktionerna med ljus i olika former för att ge ytterligare upplevelser.”