Ugglebo

Vi är en äldrebarnsavdelning.

Vi vill ge barnen gemensamma upplevelser och erfarenheter. Ge dem möjligheter att upptäcka och utforska i en kreativ miljö där lek och lärande går hand i hand.
På Ugglebo har vi flera "lekhörnor" för att inspirera till olika sorters lekar. Verksamheten präglas av barnens intressen,önskemål och ett tematiskt arbetssätt. Vi dokumenterar och reflekterar med hjälp  av bilder, filmer, verksamhetslogg och i dialog med barnen. Detta blir en ständig utveckling av verksamheten.

Målarbild och lek med djur

Vi tycker att den sociala kompetensen är viktig. Vi pedagoger vill stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter och respektera varandra. Vi vill att barnen ska känna sig trygga och tillgodosedda och bli bemötta för den de är.
Barnteckningar och lek med fallskärm