Varning för höga vattenflöden

Just nu råder extremt höga vattenflöden i Kronobergs län. Här kan du läsa mer om det; https://www.alvesta.se/nyhetsarkiv/information-om-hoga-vattennivaer-och-floden/ Kopiera länken!

Tomtebo

Vi är en äldrebarnsavdelning.

För oss på Tomtebo är det viktigt med bemötande, trygghet och barnens inflytande.
Vi pedagoger utmanar barnen i bl.a språkutveckling, lek och fantasi, matematik, skapande, musik och motorik. Materialet och miljön på förskolan ska vara tillgänglig och tillåtande för barnen.          

Tomtebo inne
Vi använder oss av ett temainriktat arbetssätt för att barnens lärande ska bli mångsidigt och sammanhängande.
Vi lägger stor vikt vid den dagliga föräldrakontakten.
Tomtebo ute