Lillebo

Vi är en yngrebarnsavdelning. Vi jobbar temainriktat där temat utgår från barnens intressen och behov.

Hos oss har barnen inflytande över sin vardag. Vi vill att barnen får tid att prova olika material och färdigheter i sin egen takt, detta i en inspirerande och positiv miljö.
Varje dag är vi ute på vår härliga gård eller gör upptäckter i vår närmiljö.Det är viktigt att kunna kommunicera och samarbeta med andra.Utelek

Genom att vara närvarande vuxna och ständigt samtala med barnen vill vi utveckla deras förmåga att samspela med andra.
Vi jobbar mycket med språket genom rim, ramsor och sång. Vi har många sång-och sagopåsar som vi använder flitigt.
Barn som ritar på interaktiv tavlaVi reflekterar med barnen genom bilder, film och samtal.