Pärlan, Kojan & Dockan

Pärlan, Kojan och Dockan är våra äldre-barnsavdelningar.

För nutidens och framtidens barn erbjuder vi en förskola där pedagoger och barn möter varandra med ett nyfiket lyssnande och med respekt för varandras tankar och åsikter. Barnen ges redskap att påverka framtiden och den värld de ska leva i, tillsammans med nyfikna och lyssnande pedagoger, som skapar förundran och möjlighet att växa och lära tillsammans.

Nyfiken på bubblor

”-tillsammans utforskar barnen företeelser. Föremål, intryck och känslor och detta utforskande i dialog, där också barnens samspel sinsemellan spelar en viktig roll, ses som grunden  för lärandet”                               

 

(Jonstoij & Tolgraven, 2007 Hundra sätt att tänka)