Nallen & Ballongen

Nallen och Ballongen är en av våra yngre-barnsavdelningar.

 Barnen är intelligenta, nyfikna, kreativa och utforskar världen och ges möjlighet att pröva sina egna teorier genom ett utforskande förhållningssätt som genomsyras av kreativitet och de 100 språken.
Förskolans miljö ger barnen rika möjligheter till ett lustfyllt lärande präglad av glädjen att lyssna, berätta och utforska världen tillsammans med andra.Mitt i skapandet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det viktiga är inte vad som skapas, utan upplevelsen och lusten till att skapa.