Bollen & Tåget

Bollen och Tåget är våra yngre-barnsavdelningar.

Vi ser olikheter som en tillgång där vårt förhållningssätt och arbetssätt ser till allas lika värde oavsett bakgrund, levnadssätt, religion och kultur.Larv i handen

 

 

 


Att ta vara på tillfällena till lärande

Det hade bara kunnat vara en lav som blivit liggandes på marken. Osedd och aldrig uppmärksammad. Men när vi pedagoger visar på den för barnen, så blir det plötsligt  en skatt vi hittat. Något värdefullt.Om vi lyckas öppna barnens ögon och får dem att se naturens resurser så har vi bidragit till ekologisk känslighet hos framtidens medborgare.    Anki