Gungan & Snurran

Gungan och Snurran är våra ett- års avdelningar.

Välkomnandet skall vara en aktiv handling ”ett görande” inte bara ett ord. Ett barn, förälder, vem som helst som kommer till förskolan måste få uppleva den känsla av välbefinnande, som kommer sig av att vara väntad.Utfoskning i skogen

 

“Den lärande människan dras
gärna till något man skymtar,
som verkar spännande.”

 

Vygotskij, barnen och jag, sid 51