Lekbackens förskola

Lekbackens förskola ligger i centrala Alvesta, med närhet till olika kulturutbud i vårt samhälle och även till naturen.

Lekbackens framsidaLekbackens förskola har funnits sedan 2012. Den består av 8 avdelningar. Avdelningarna är åldershomogena, dvs. att alla barnen är födda under samma år.

Vår utemiljö genomsyras av upptäckande material genom att det vi kan göra inne kan vi göra ute.  

Lekbackens baksida Vår utemiljö är en stor gård av blandad karaktär med skogsdunge, kulle, stora grönytor med lekredskap och sandlådor.