Välkommen till Staren

Staren är en äldrebarnsavdelning. Flerspråkighet och mångfald berikar och genomsyrar vår verksamhet.

Vi utgår från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter när vi planerar verksamheten. För att barnet ska bli sitt bästa jag tror vi på det kompetenta barnet och uppmuntrar till självständighet och att hjälpa varandra. Miljön ska vara trygg och utmana till lek och glädje på förskolan.
utelekutelek och lek med vattenpärlor