Gladan/Duvan

Vi är en yngrebarnsavdelning som vill erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktiviteter både ute och inne.

På Grönkullens förskola har vi en kulturell mångfald, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund.

Barn som målar och barn som leker i ett kök

Vi utgår från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter när vi planerar verksamheten. Vi tror på det kompetenta barnet och uppmuntrar till självständighet och att hjälpa varandra. Det ska vara roligt att komma till förskolan och barnen med familjer ska känna sig välkomna.

Barn som upptäcker vid ett ljusbord och barn som leker ute