Lunnagårds Förskola

Lunnagårds förskola ligger i ett villaområde på östra sidan av Alvesta och öppnades våren 1978. Lokalerna som är byggda för barn har alla tänkbara möjligheter.

Lunnagårds förskola

Hos oss har barnen inflytande över sin vardag. Vi tycker bemötande och trygghet är viktigt.  Vi vill att barnen får tid att prova olika material och färdigheter i sin egen takt, detta i en inspirerande och positiv miljö.

Varje dag är vi ute på vår härliga gård eller gör upptäckter i vår närmiljö. Det är viktigt att kunna kommunicera och samarbeta med andra.

Genom att vara närvarande vuxna och ständigt samtala med barnen vill vi utveckla deras förmåga att samspela med andra.
Vi jobbar mycket med språket genom rim, ramsor, sång, lek, matematik, skapande, musik och motorik. Vi har många sång-och sagopåsar som vi använder flitigt. Fantasi och kreativitet är viktigt för oss eftersom vi utmanar barnens tänkande och lärande genom att ge dem möjligheter att skapa i bild, form,dans,rytmik, drama och musik.
Språklust ger vi barnen genom dagliga samtal, sång, sagor, rim och ramsor.

Materialet och miljön på förskolan ska vara tillgänglig och tillåtande för barnen. Vi använder oss av ett temainriktat arbetssätt för att barnens lärande ska bli mångsidigt och sammanhängande.

Vi vill ge barnen gemensamma upplevelser och erfarenheter. Ge dem möjligheter att upptäcka och utforska i en kreativ miljö där lek och lärande går hand i hand.
Vi dokumenterar och reflekterar med hjälp av bilder, filmer, verksamhetslogg och i dialog med barnen. Detta blir en ständig utveckling av utbildningen.

Vi tycker att den sociala kompetensen är viktig. Vi pedagoger vill stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter och respektera varandra. Vi vill att barnen ska känna sig trygga och tillgodosedda och bli bemötta för den de är.

För att barnen ska få utmanas inom olika områden använder vi digitala verktyg för att förstärka undervisning och fånga barnen. Vi lägger stort fokus på att barnen ska bli producenter och genom deras fantasi samt kreativitet skapa sitt egen material, exempelvis skapa bilder/filmer med green screen eller stop motion teknik. Med hjälp av digitala verktyg kan vi också lägga grunden för barnens datalogiska tänkande som exempelvis programmering.