Blommagårds förskola Alvesta

Blommagårds förskola ligger i ett villakvarter på öster i Alvesta och är en liten förskola med få avdelningar

Blommagårds förskola

Vi arbetar tematiskt utifrån barnens nyfikenhet och upptäckarglädje. Vi tror på det kompetenta barnet och vår utbildning präglas av barnens intressen och önskemål, vilket i sin tur ger ett lustfyllt lärande. Detta visar sig både på vår innemiljö och på vår utemiljö där barnen har stort inflytande.

Vi pedagoger är medforskare tillsammans med barnen vilket ger en gemensamhet som bygger en trygg grund att stå på. Värdegrunden är en viktig del i vårt arbete tillsammans med barnen.

Språk och kommunikation är nyckeln till mycket, vi arbetar med språkutveckling och använder oss också av tecken som stöd i vår utbildning. Vi arbetar exempelvis med sång, musik, rörelse och skapande och låter alltid barnen få prova själva. Vi strävar efter att alla barn ska få utvecklas till självständiga individer.

Vi har naturen utanför knuten; Bruntes hage, skogen, Sjölyckeparken som vi ofta är ute i för att barnen ska få utforska vår närmiljö. Vi har dessutom tillgång till två stycken härliga gårdar här på Blommagård som är utmanande för barnens fantasi. Vi ser vikten av att erbjuda barnen lärande i innemiljön och utemiljön. 

I en inspirerande miljö erbjuder vi barnen både fri lek och pedagogiska aktiviteter. Vi pedagoger finns alltid närvarande för att barnen skall känna en trygghet och gemenskap i gruppen.

För att barnen ska få utmanas inom olika områden använder vi digitala verktyg för att förstärka undervisning och fånga barnen. Vi lägger stort fokus på att barnen ska bli producenter och genom deras fantasi samt kreativitet skapa sitt egen material, exempelvis skapa bilder/filmer med green screen eller stop motion teknik. Med hjälp av digitala verktyg kan vi också lägga grunden för barnens datalogiska tänkande som exempelvis programmering.

Bild på Blpmmagårds baksida