Aringsås förskola Alvesta

Aringsås förskola ligger i ett villaområde på öster i Alvesta och är en stor förskola med många avdelningar.

Bild på Aringsås förskola

Huset är i två plan. Här finns två större motorikrum där vi har möjlighet att ha motorik och utmana oss själva i rörelse flera gånger i veckan. I vårt mysiga bokrum kan vi slå oss ner en stund för att läsa en bok eller välja några att ta med till avdelningen.

Vår gård är uppdelad i flera mindre gårdar som inbjuder till lek av olika slag. I den lilla skogen möts gärna barn från olika avdelningar och leker tillsammans. Ibland går vi även promenader i närområdet och besöker antingen olika lekplatser eller skogen i närheten av förskolan.

Våra lekmiljöer väcker barnens nyfikenhet och skapar lust att leka och lära. Utifrån barnens intressen utvecklar vi miljön och leker, skapar, upptäcker och utvecklas tillsammans. Vi är medforskande pedagoger som vill väcka nyfikenhet och lust att lära hos varje barn.

Vi delar ofta in barngrupperna i mindre grupper för att alla barn ska bli sedda och få komma till tals. Vi arbetar konstant med värdegrunden och vill ge barnen verktyg för att kunna hantera och lösa konflikter. En dag på Aringsås förskola ska präglas av lek och lust att lära i olika situationer och sammanhang. Barnen ska få möjlighet att utveckla sin identitet och samarbetsförmåga.

Vi arbetar tematiskt där barnens intressen ligger till grund. Vi skapar möjlighet för barnen att kunna påverka sin vardag. Det är viktigt att kunna kommunicera och göra sig förstådd, därför arbetar vi mycket med språket genom rim, ramsor, sånger och sagopåsar med konkret material. Vi använder oss även av tecken som stöd som förstärkning till det talade språket. Barnen får möjlighet att reflektera över olika aktiviteter vi gjort med hjälp av filmer och bilder.

För att barnen ska få utmanas inom olika områden använder vi digitala verktyg för att förstärka undervisning och fånga barnen. Vi lägger stort fokus på att barnen ska bli producenter och genom deras fantasi samt kreativitet skapa sitt eget material, exempelvis skapa bilder/filmer med green screen eller stop motion teknik. Med hjälp av digitala verktyg kan vi också lägga grunden för barnens datalogiska tänkande som exempelvis programmering.