Östra förskoleområdet

I östra förskoleområdet ingår tre förskolor som ligger i de östra delarna av Alvesta. Det är Aringsås förskola, Blommagårds förskola och Lunnagårds förskola.

På vår enhet vill vi verka i en lärande organisation och arbeta för utveckling och ökad förståelse för uppdraget i dialog med pedagogerna.

Hos oss är alla vuxna lika viktiga oavsett yrkeskategori och agerar förebilder i utbildningen. Vi känner stolthet över vårt yrke och vår förskola.
Vi strävar efter att alla ska känna arbetsglädje, trygghet och trivsel i en miljö som präglas av respekt.
På vår enhet skapar vi förutsättningar för pedagoger att utvecklas, ha inflytande och känna delaktighet i den utbildning vi bedriver tillsammans.
Vi utgår från läroplanen i vårt kvalitetsarbete när vi planerar, dokumenterar, utvärderar och utvecklar vår utbildning.
Vi lägger stort fokus på hållbar utveckling och skapar förutsättningar för barnen att utveckla kunskaper om hur våra handlingar kan påverka naturen och samhället vi lever i.