Förskolechef Prästängen

Förskolorna i Alvesta tätort är indelade i två områden. I det område som heter Förskoleområde Prästängen ingår Aringsås förskola, Blommagårds förskola och Lunnagårds förskola.

I vårt ledarskap vill vi verka för en lärande organisation och arbeta för utveckling och ökad förståelse för uppdraget i dialog med medarbetarna: Engagemang att driva det vi tror på, Mod att pröva nya idéer, och Nyfikenhet i mötet och dialogen.

Vi ska vara en attraktiv förskola som lever i nuet och är nyfikna på utveckling och framtid för oss och våra barn.Vi ska känna stolthet över vårt yrke och vår förskola.
Alla vuxna är lika viktiga oavsett yrkeskategori och ska agera förebilder i verksamheten. Personalen ska känna arbetsglädje, trygghet och trivsel i en miljö som präglas av respekt. Det ska finnas möjlighet till utveckling, inflytande och delaktighet,

Vi ska ha en välkomnande miljö där alla, stora som små, bemöts med respekt.

Alla barn ska ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar utveckla förmågan att:

  • Kommunicera
  • Samarbeta
  • Förstå människors olika livsvillkor
  • Ta ansvar och utöva inflytande
  • Reflektera över och förstå sitt eget inflytande

                                                     
    Förskolechef                                          Bitr.förskolechef

    Karin Sahlström                                     Ann-Louise Kjellberg