Stubben

Vi är en äldrebarnsavdelning som arbetar tematiskt utifrån barnens nyfikenhet och upptäckarglädje. Vi tror på det kompetenta barnet och vår verksamhet präglas av barnens intressen och önskemål, vilket i sin tur ger ett lustfyllt lärande. Detta visar sig både på vår innemiljö och på vår utemiljö där barnen har stort inflytande.

Vi pedagoger är medforskare tillsammans med barnen vilket ger en gemensamhet som bygger en trygg grund att stå på. Värdegrunden är en viktig del i vårt arbete tillsammans med barnen.
En spindel och barn i skogen

Språk och kommunikation är nyckeln till mycket, vi arbetar med språkutveckling och använder oss också av tecken som stöd i vår verksamhet.
Blommor och bokstäver

Vi har naturen utanför knuten; Bruntes hage, skogen, Sjölyckeparken och så mycket mer. Vi har dessutom tillgång till två stycken härliga gårdar här på Blommagård.