Stubben

Stubben är en mellanbarnsavdelning med barn i åldrarna 2-4 år. Vi delar barngruppen i mindre grupper, allt efter ålder och behov. Vårt mål är att alla ska trivas, vara trygga och ha roligt på Stubben.

Bild på inomhusverksamhet

Vi arbetar medvetet med språkutveckling i mindre grupper. Vi utgår från före Bornholmsmodellen och barnens behov och berättar sagor, klappar stavelser och använder rim och ramsor m.m.Bild på utomhusverksamhetVi är ute varje dag på vår fina gård och en gång i veckan lämnar vi gården och gör en utflykt till lekplatser eller andra förskolor. Utemiljön utmanar barnens motoriska utveckling och det gör även vårt motorikpass som vi har en gång i veckan i vår lekhall.

Varje vecka skickar vi ett veckobrev till alla föräldrar där vi berättar om veckan som varit.