Kotten

Kotten är en yngrebarnsavdelning.

Utveckling, lärande och omsorg ligger till grund för vår verksamhet.

I en inspirerande miljö erbjuder vi barnen både fri lek och pedagogiska aktiviteter.De teman vi arbetar med utgår från barnens intressen.
Vi pedagoger finns alltid närvarande för att barnen skall känna en trygghet och gemenskap i gruppen.

Vi har nära till naturen och tillbringar många timmar ute i skogen för att barnen ska få utforska vår närmiljö.

utelek
Vi jobbar mycket med språk, sång, musik, rörelse och skapande och låter alltid barnen få prova själva. Vi strävar efter att alla barn ska få utvecklas till självständiga individer.

Lövmålning och hinderbana