Vätten

Vätten är en yngrebarnsavdelning. Vi delar barngruppen i mindre grupper efter ålder och behov. Vårt mål är att alla barn ska trivas, vara trygga och ha roligt.

Vi arbetar mycket med värdegrunden för att barnen ska bli trygga och få en bra grund att stå på i livet. Vi skapar många tillfällen till lek där barnen kan bearbeta sina upplevelser och utveckla sin identitet och samarbetsförmåga. Vi sätter stort värde på barnens intresse och vill ge barnen möjlighet att vara med och utformar verksamheten, genom till exempel egna val och utformningen av avdelningens miljö. Varje dag är vi ute på vår gård eller går promenader och upptäcker vår närmiljö.

 Bild på barn och häst och bild på barn som leker med dinosaurier

Det är viktigt att kunna kommunicera och göra sig förstådd, därför arbetar vi mycket med språket genom rim, ramsor, sånger och sagopåsar med konkret material. Vi använder oss även av tecken som stöd som förstärkning till det talade språket. Vi reflekterar tillsammans med barnen över vad vi gjort med hjälp av filmer och bilder.

Bild på sagomaterial och barn som leker vid ett ljusbord