Slottet

Vi är en äldrebarnsavdelning som arbetar tematiskt utifrån barnens nyfikenhet och intressen.

Målet med vår verksamhet är att skapa förutsättningar för att varje individ ska utveckla självständighet, nyfikenhet och trygghet.
Vi jobbar aktivt för att varje barn ska känna en gemenskap i gruppen, en vi-känsla, att här är vi alla tillsammans på Slottet.
Figuren Natura och fantasidjur

Vi arbetar med barns tidiga läs- och skrivinlärning. Vi vill att barnen ska få förståelse för bokstäver och symboler och dess funktioner.
Kunskapsträd och skräpbräda