Riddaren/Pysslingen

Vi är en yngrebarnsavdelning. Vi arbetar för att skapa en miljö där barnens trygghet och miljö är i fokus. Vårt mål är att barnen ska känna glädje, samhörighet, nyfikenhet och trygghet.

Vi är medforskande pedagoger som vill väcka nyfikenhet och lust att lära hos varje barn. Vi är ute varje dag på vår fina gård, där finns stora möjligheter för motoriska utmaningar. Ibland tar vi även promenader till vår närmiljö.
Barn som äter blåbär och barn som går hinderbana

Vi arbetar med teman utifrån barnens intressen, temat genomsyrar ofta hela vår verksamhet och vår miljö. Vi skapar miljön tillsammans med barnen för att skapa en stimulerande och utmanande plats där lärande sker.
Barn som målar