Knyttet

Knyttet är en yngrebarnsavdelning. Vi har en välkomnande och föränderlig miljö som ger barnen trygghet under dagarna där vi varvar inne och uteaktiviteter.

Vi arbetar tematiskt utefter barnens intressen. Vi erbjuder barnen många olika aktiviteter såsom skapande, gymnastik, sång och musik, utevistelse på gården och i vår närmiljö, sagostunder med böcker samt sagopåsar.