Grottan

Vi är en äldrebarnsavdelning.

Vi arbetar temainriktat med värdegrunden, natur och miljö. Våra lekmiljöer väcker barnens nyfikenhet och skapar lust att leka och lära. Utifrån barnens intressen utvecklar vi miljön och leker, skapar, upptäcker och utvecklas tillsammans.
Skogsbild och samlingsrumVi har utedagar då vi gör utflykter i vår närmiljö. Vårt samlingsmaterial gör barnen engagerade och nyfikna.
Motorikrum och målarbildRörelse är något som utmanar och uppskattas av barnen. I vår ateljé flödar kreativiteten.