Borgen

Borgen är en äldrebarnsavdelning som arbetar tematiskt utifrån barnens nyfikenhet. Vi utgår från barnens intresse när vi väljer tema.

Vi lägger stor vikt i hur man är mot varandra och lyfter goda handlingar för att forma gruppen som ger trygghet och trivsel.

Vi vistas mycket ute både på gården och i skogen en bit från förskolan.Barn som målar och leker med naturmaterialVi delar oss ofta i mindre grupper för att skapa en lugn och trygg lekmiljö och använder oss av digitala verktyg som ett komplement i förskolan.
Avdelningsmaterial