Alven

Alven är en yngrebarnsavdelning som lägger stort fokus på att alla barn ska trivas, vara trygga och ha roligt under sina dagar hos oss.

Alvens dörr och Bockarna BruseVi delar ofta in barngruppen i mindre grupper för att alla barn ska bli sedda och få komma till tals. Vi arbetat konstant med värdegrunden och vill ge barnen verktyg för att kunna hantera och lösa konflikter. En dag på Alven ska präglas av lek och lust att lära i olika situationer och sammanhang. Barnen ska få möjlighet att utveckla sin identitet och samarbetsförmåga.

Teckningar och sångpåseVi arbetar tematiskt där barnens intressen ligger till grund. Vi skapar möjlighet för barnen att kunna påverka sin vardag. Vi lägger stor vikt vid språk och kommunikation genom sånger, sagopåsar, rim och ramsor. Varje dag är vi ute på någon av förskolans gårdar eller går promenader i närområdet. Barnen får möjlighet att reflektera över olika aktiviteter vi gjort med hjälp av filmer och bilder.