Blåsippan

Vi är en 3-5 års avdelning som jobbar med att ge barnen olika upplevelser genom deras sinnen.

Vi använder vi oss av vår känsel på olika sätt.
Vi provar  olika sorters ljud.
I vår skog plockar vi in upplevelser som vi varit med om utomhus.
I mattehörnan får man prova sig fram till olika lösningar.
När vi berättar sagor har vi olika saker som gör att alla barn kan förstå sagan.
Genom vårt projekt vill vi skapa nyfikna och intresserade barn.
Vårt mål är att ha roligt tillsammans!