Vitsippan

På Vitsippan är barnen mellan 1-2 år.

Vi på vitsippan är en yngrebarnsavdelning där vi tillsammans vill lära oss nya saker samtidigt som vi har roligt. Under hösten och våren kommer vi att arbeta med vårt projekt LJUD främst genom musiken. Dagarna genomsyras av sångsamling, dans, instrument och även utforskandet av annat material som låter .