Violen

Violen är en 1-5 års-avdelning

På avdelning Violen utbildar vi barn som:

Bemöter världen med trygghet och respekt

* trygghet- vi värnar om en trygg grund genom att skapa goda relationer

* respekt- allas lika värde

Berikar världen med mångfald och språk

* mångfald- vi är olika och när det synliggörs och accepteras utvecklas alla och envar utifrån sin hemkultur

* språk- vi vuxna är språkliga förebilder, vi ser att språket är nyckeln till det sociala samspelet, identitetsutveckling och allt lärande

Bejakar världen med utmaningar och upplevelser

* utmana- vi strävar efter att lägga grunden till ett livslångt lärande genom frågor och tillgängliga miljöer

* uppleva- vi utforskar, upptäcker och förundras över varandras erfarenheter i vardagen.

Vårt arbete utgår från Förskolans Läroplan, LpFö18.

Vi anpassar vår miljö efter barnens intresse och lek och vårt tema under läsåret 19-20, är

"Hållbar framtid med fokus på språk, kommunikation, lek, samspel, hälsa och livsstil."