Violen

Violen är en 1-5 års-avdelning

I vårt arbete utgår vi från Förskolans läroplan (Lp/Fö).

Vi anpassar miljön efter barnens intresse så att den passar både för fri lek och pedagogiska aktiviteter. Barnens inflytande, självständighet och glädje är viktiga för oss.

I den fria leken utvecklar barnen sin fantasi och sin sociala kompetens.

På våra utedagar vill vi väcka barnens nyfikenhet för naturen.