Prästkragen

Välkomna till Prästkragen! Prästkragen är en 3-4-års avdelning. Vi är tre pedagoger som jobbar här.

På Prästkragen kommer vi under året arbeta med projektet Naturvetenskap och Teknik/Rörelse.Vi undersöker rörelser i alla former:barnens egna rörelser till dans/musik och även motorikträning i rörelserummet och i skogen. Utifrån barnens intresse fordon och dinosaurier forskar vi och undersöker olika begrepp inom naturvetenskap (fart, kraft, acceleration, balans, tygnd och storlek m.m) Vi utvecklar projektet efter hand för att barnen på ett lustfyllt sätt ska lära sig nya saker.