Gullvivan

På Gullvivan går barn som är 1-3 år.

Barnen utvecklas i sin egen takt i samspel med andra, känner glädje och visar vilja att lära sig saker varje dag.

Vi ser barnens kompetenser och olikheter som grund för  en hållbar utveckling och lärande samt trivsel på avdelningen.

I vår utemiljö har  barnen  möjligheter till utforskande, motorikträning, rörelseglädje och samspel med andra barn i förskolan i alla årstider.

Vi arbetar projektinriktat med samma innehåll under längre tid för att stödja barens språkande och ge dem möjlighet till fler begrepp, fördjupad förståelse och nyanserat språk.