Ängagården

Vi jobbar med tema Hållbar framtid, med fokus på språk, kommunikation, lek, samspel, hälsa och livsstil.

Ängagårdens Förskola är belägen i västra delen av Alvesta och i närheten ligger Sim och sporthall och Grönkullaskolan.

Förskolan består av 5 avdelningar i åldrar 1- 6 år fördelade på avdelningarna Prästkragen 1-3 år, Gullvivan 1-3 år, Violen 1-5 år, Blåsippan 3-5 år, Vitsippan 3-5 år.

Ängagårdens förskola

Vår förskola har stora, ljusa lokaler med varierade miljöer för att inspirera till alla sorters lek.

Vår utemiljö är en stor gård av blandad karaktär med skogsdunge, kulle, stora grönytor med lekredskap och sandlådor.

Ängagårdens baksida