Förskoleområde östra och västra Alvesta

Det finns sju förskolor i Alvesta västra och östra förskoleområde. Förskolorna är indelade geografiskt i två områden: Grönkulla väster om järnvägen och Prästängen öster om järnvägen.