Alvesta

Det finns sju förskolor i Alvesta tätort. Förskolorna är indelade geografiskt i två områden: Grönkulla väster om järnvägen och Prästängen öster om järnvägen.