Förskoleområde östra och västra Alvesta

Det finns sju förskolor i Alvesta västra och östra förskoleområde. Förskolorna är indelade geografiskt i två områden: Grönkulla väster om järnvägen och Prästängen öster om järnvägen.

Förskolor i Alvesta tätort

1 Ängagårdens förskola

2 Skogsbackens förskola

3 Grönkullens förskola

4 Lekbackens förskola

 

5 Aringsås förskola

6 Lunnagårds förskola

7 Blommagårds förskola