Förskoleområde Öster och Väster i Alvesta tätort

Det finns sex förskolor i Alvesta tätort. Förskolorna är indelade geografiskt i två områden, förskoleområde Öster och förskoleområde Väster.

  Förskoleområde Väster                                                       Förskoleområde Öster 

Ängagårdens förskola

Skogsbackens förskola

Lekbackens förskola

 

Aringsås förskola

Lunnagårds förskola

Blommagårds förskola