Informationsfilmer

Här hittar du som vårdnadshavare filmer med instruktioner och information om förskolan.

Filmer från Alvesta kommun

I vår medieportal hittar du två instruktionsfilmer som vänder sig till dig som vårdnadshavare:

  • "Att tänka på vid placering i förskola". I denna film får du praktiska tips om bland annat hur du registrerar uppgifter och vilken rätt till förskola ditt barn har.
  • "Information om anmälan av kränkande behandling". I filmen beskriver vi våra rutiner samt berättar hur vi alla kan hjälpas åt att motverka kränkade behandling. 

Andra filmer om förskolan

Om förskolan - skolverket.se 

På Skolverket kan du läsa mer om förskolan. Längst ner på ovan länkade sida finns en film som handlar om hur det är att gå på förskolan. Filmen finns på flera olika språk.