Avgiftskorrigering

Alvesta kommun genomför varje år en kontroll av uppgiven inkomst jämfört med taxerad inkomst för personer med kontrakt för barnomsorg eller skolbarnsomsorg (fritids). Här finns svar på de vanligaste frågorna.

Om avgiftskorrigeringen/kontrollen

Varför genomförs kontrollen?

Barnomsorgsavgiften som du betalar till Alvesta kommun är en preliminär avgift. Det betyder att vi beräknar avgiften med hjälp av uppgifter som du lämnat till Alvesta kommun. Vi gör därför en kontroll för att följa upp att rätt avgift debiterats. Det är en rättvisefråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller.

Varför gäller korrigeringen förrförra året?

Avgiftskorrigeringen sker med nästan två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter om sluttaxering inte finns tillgängliga tidigare.

Varför kommer fakturan tidigare i år?

Vi försöker stegvis komma i fas, så att fakturorna från och med år 2022 ska komma i god tid innan halvårsskiftet.

Hur räknas rätt avgift ut?

Vi hämtar uppgifter om vars och ens skattepliktiga inkomst från Skatteverket. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du/ni lämnat och som är registrerad hos Alvesta kommun. Om beloppen skiljer sig åt räknas avgifter om.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av barnomsorgsavgift?

Uppgift om skattepliktig inkomst finns på Skatteverket, www.skatteverket.se. Exempelvis räknas inte barnbidrag, CSN (lån och bidrag), etableringsersättning, ekonomiskt bistånd och bostadsbidrag in i den avgiftsgrundande inkomsten.

Hur beräknas barnomsorgsavgiften?

Maxtaxa gäller för förskola och fritidshem. Upp till ett inkomsttak är avgiften beroende på familjens sammanlagda inkomst innan skatt. Procentsatserna finns redovisade på följande sidor:

Förskoleavgifter

Fritidsavgifter

Maxtaxetaket för 2019 var 569 880 kr/år (47 490 kr/månad)
Maxtaxetaket för 2020 var 591 360 kr/år (49 280 kr/månad).
Maxtaxetaket för 2021 är 604 080 kr/år (50 340 kr/månad).

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Det skickas även ut en årlig påminnelse om att uppdatera inkomsten.

Om fakturan

När får jag min faktura?

Vi skickar ut fakturorna i mitten av augusti 2021.

När ska fakturan betalas?

Sista betalningsdatum är den 30 september 2021.

Kommer alla att få en faktura?

Nej. Endast de som under 2019 fakturerades för låg avgift i förhållande till deras egentliga inkomst. Vi kommer inte att skicka ut fakturor för belopp som understiger 500 kr.

Vart ska jag vända mig med frågor kring underlaget för fakturan?

Anmärkningar mot fakturan måste göras senast den 23 september. Kontakta Britt Ask Rydgård, helst per e-post: britt.ask.rydgard@alvesta.se.

Jag kan inte betala i tid, hur gör jag?

Du kan dela upp betalningen på maximalt 6 månader genom en avbetalningsplan. 

Kontakta Britt Ask Rydgård, helst per e-post: britt.ask.rydgard@alvesta.se. Telefon 0472-153 56. Följande telefontider gäller endast från den 16 augusti till och med den 30 september:

Måndagar och onsdagar: 13:00–14:30
Tisdagar och torsdagar: 8:00–10:00

Vi har separerat, vem av oss ska betala fakturan?

Bodde ni tillsammans under 2019 har båda ansvar för att fakturan betalas.

Om återbetalningen

Kan jag få pengar tillbaka om jag betalat för hög avgift?

Det finns de som har haft en för hög inkomst registrerad i vårt system. De hushållen kommer att få pengar tillbaka. Detta sker i slutet av oktober 2021. Vi betalar inte ut belopp som understiger 500 kr.

Hur betalas pengarna ut till mig?

För att du ska få dina pengar insatta på ditt konto ska du anmäla bankkontot i Swedbanks kontoregister senast den 15 oktober 2021

Konto från alla svenska banker går att anmäla. Om du inte gör någon kontoanmälan kommer du i stället få en utbetalningsavi som går att lösa in som en insättning på ditt bankkonto enligt bankens taxa eller mot en avgift i vissa butiker.

Fler frågor?

Under perioden från den 16 augusti till och med den 30 september 2021 hänvisas till Britt Ask Rydgård, helst per mejl (britt.ask.rydgard@alvesta.se), men annars per telefon 0472-153 56 på följande tider:

Måndagar och onsdagar: 13:00–14:30
Tisdagar och torsdagar: 8:00–10:00

Efter den 30 september: Kontakta kommunens administratör för förskola och fritidshem, telefon 0472-151 41.

Till och med den 13 oktober finns också möjlighet att kontakta Britt Ask Rydgård (0472-153056) direkt på följande tider:

Måndagar och onsdagar: 13:00–14:30