Skola

Här finns länkar som rör det mesta i skolan.

Böcker

Bibblan svarar
Har du inte svar på ditt barns alla frågor? Här får du hjälp på tio språk!

   
Hörselspåret

Hörselspåret 
För elever med hörselskada finns nu hörselspåret i Alvesta. Läs mer på hörselspårets egen sida!

   
Läroplan

Läroplaner
Här kan man ladda ner alla läroplaner (pdf)

   
Läs och skriv

Läs och skriv
Här finns allmän information om läs- och skrivsvårigheter, men också det mesta om hur vi i kommunen arbetar både förebyggande och stödjande.

Dator

Skoldatateket
Vad finns det för tekniska hjälpmedel och program i skolan? 

   
Skolverket

Skolverket
Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

   
SO-rummet

SO-rummet
En sajt för dig som vill veta mer om historia, religion, geografi och samhällskunskap

   
 Språk

Språk och språkstörning
Hur utvecklas barnets språk? Vad är normalt? 
(Word-dokument) 

   
Paragraf Styrdokument
Läs här om övriga styrdokument som gäller skolan; skollagen, kursplaner, kommunens visioner och mål mm.
   
Webbmatte

Webbmatte.se
Svårt för matte? Här kan du som förälder själv repetera men också få hjälp med att förklara läxan för ditt barn.  Allt presenteras på svenska men finns översatt till sex andra språk. 

   
Alvesta

Fler länkar/sidor som rör skolan 
Hörselspår, folder med info om hörselspår i Alvesta 
Modersmål 
Skolskjutsar och kompisåkning